Povratak na programe u Severnoj i Centralnoj Americi.