Povratak na poslove u Sjedinjenim Američkim Državama.

Camp Counselor program rad sa decom u letnjim kampovima u Americi

 

Camp Counselor Program tj. ‘Savetnik’ u kampu je jedan od programa koji spada po J-1 vizu i koji je pokrenut 1986. godine od strane Američkog State Department-a.

Rad sa decom u više od 900 kampova omogućava mladima i odraslima mogućnost da proputuju i iskuse rad u letnjim kampovima i da dele svoje ideje sa ljudima iz Sjedinjenih Američkih Država.

  • Uslovi za učesnike:
    • Dovoljno poznavanje Engleskog jezika za uspešno nedgledanje i interakciju sa Američkom omladinom
    • Da ste student; ili da radite sa decom; ili da ste učitelj/nastavnik; ili imate neku užu specijalnost koja koja vas kvalifikuje za rad sa decom;
    • Minimum 18. godina.
  • Benefiti:
    • Učesnici programa dobijaju platu oko $1,750 i besplatan smeštaj i hranu u kampu.

 

Agencija zadužena za aplikante iz Srbije:

Srbija

Rad u kampu International Exchange of North America, Inc. http://www.iena.org/
Rad u kampu InterExchange, Inc https://www.interexchange.org/travel-abroad/camp-counselor-usa/

Agencija zadužena za aplikante iz Makedonije:

Makedonija

Rad u kampu Evangelical Lutheran Church in America http://www.elca.org/

Agencija zadužena za aplikante iz Crne Gore: 

Crna Gora

 

Proces dobijanja potrebnih formulara za ovaj program je veoma sličan kao kod Work & Travel programa, što možete pročitati ovde.