Povratak na poslove u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kako se dobija radna viza i proces viziranja za UAE

Imigracija u svrhu zaposlenja.

Ministarstvo rada (MR) ili Biro za zapošljavanje u Dubaiju i UAE su nadležni za sva pitanja iz oblasti zapošljavanja. MR je nadležno da izdaje radne dozvole (ili radne karte) i da ih oduzima. Ministarstvo rada ne izdaje boravišne vize ili dozvole za ulazak u zemlju, time se bavi relevantni odsek UAE za imigraciju (u Dubaiju,- DNRD).

Propisi koji reguliraju mogućnost zaposlenja u UAE su jednostavni; prvo treba da imate boravišnu dozvolu kako bi onda mogli da tražite radnu dozvolu. Radna dozvola omogućava pojedincu da se zaposli u UAE.

Boravišna dozvola se može dobiti kada neko ko je već u UAE postane vaš/a legalni/a sponzor/ka. Vaš/a legalni/a sponzor/ka može biti samo neko ko je:

 1. Vaš blizak rođak ili
 2. Preduzeće koje želi da vas zaposli.

Vrsta boravišne vize i validnost:

 • 96- satna 4 dana (validna za putnike/ce u tranzitu, ne može se produžiti)
 • Turistička – Maksimum 30 dana (može se produžiti uz plaćanje dodatne takse)
 • Za posetioce – Maksimum 90 dana (može se produžiti uz plaćanje dodatne takse)

Radnu dozvolu/vizu inicijalno izdaje Ministarstvo rada i socijalnog staranja za period od 30 dana (kada dostavite dokaz da ste dobili ili ćete dobiti posao u UAE).

Kad već dobijete ponudu za posao, preduzeće koje želi da vas zaposli će obaviti sve neophodne formalnosti kako bi vi dobili radnu dozvolu.

Istovremeno, vi ne možete napustiti preduzeće koje vas sponzorira i preći da radite za drugo preduzeće, bez njihove dozvole i ponovne obrade vaše vize.

Veoma je važno da imate sva neophodna dokumenta za dobijanje ulazne vize. Dakle, treba da sakupite svu dokumentaciju:

 • Pasoš koji ima rok važenja još najmanje šest mjeseci; ako putujete u pratnji bračnog
  partnera/ke ili djece, svako od njih mora imati svoj zaseban pasoš
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako dolazite sa bračnim partnerom/kom)
 • Ako ste ženskog pola i sa vama vodite vašu decu, treba će vam pismeni pristanak oca djece, overen i potpisan
 • Zvaničan prepis vaših kvalifikacija

 

Preuzeto sa:

 

Pogledajte još: