Povratak na države Afrike.

Za državljane Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine za ulazak i boravak u ovoj zemlji viza je potrebna.

Jednokratna (turistička) viza se može dobiti na graničnom prelazu.

Republika Srbija

VIZNI REŽIM

Diplomatski pasoši: Viza nije potrebna
Službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani Republike Srbije treba da imaju vizu za ulazak u Egipat koja sa pribavlja u Ambasadi Egipta u Beogradu.

Jednokratna (turistička) viza se može dobiti na graničnom prelazu ukoliko se boravak realizuje isključivo u turističke svrhe (pogranične vlasti zadržavaju pravo da traže dodatne dokaze). Ova viza važi 30 dana, a od dokumenta potreban je važeći pasoš. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Taksa za vizu na granici iznosi 25.00 USD. 

Zahtev za turističku vizu se može podneti i putem sajta – visa2egypt.gov.eg (najmanje 7 dana pre planiranog putovanja), a u opciji su jednokratne (25USD) i višekratne (60USD) turističke vizeˮ.

Kada se radi o individualnim dolascima u Egipat, našim državljanima se ne traži da poseduju polisu zdravstvenog osiguranja, ali se to preporučuje.

Što se tiče lica koja dolaze u Egipat posredtvom turističkih agencija, polisa zdravstvenog osiguranja je obavezna. Ni jedna turistička agencija ne može sklopiti aranžman bez dokaza o obezbeđenom osiguranju.

Iznos stranih valuta, koje stranci mogu uneti nije ograničen. Kada se radi o individualnim ulascima u zemlju, pogranični organi mogu postaviti kao uslov za dozvolu ulaska posedovanjem minimalnog iznosa od € 200,00.

Unošenje kućnih ljubimaca je dozvoljeno uz obavezu posedovanja pasoša za životinje u kome su unesene sve propisane, a primljene vakcine. Primera radi: za mačku ili psa obavezna je vakcina protiv besnila (vakcinisanje treba izvršiti najkasnije dve nedelje pre puta).

Svaki putnik po dolasku u Egipat može, u free shopu, u roku od 48 sati kupiti robe u vrednosti od $ 200,oo, što uključuje: najviše 3 flaše alkoholnog pića, ili 2 flaše alkoholnog pića i 1 karton piva, 300 cigareta ili 750 grama drugih duvanskih proizvoda. Kupovina tehničke robe nije moguća.

Unošenje najmanje količine droge i drugih opojnih sredstava je strogo zabranjeno.

Uvoz lovačkog oružja se dozvoljava na bazi reciprociteta, dok je unos svake druge vrste oružja i municije strogo zabranjen.


Ambasada Arapske Republike Egipta u Beogradu

Kancelarija: Andre Nikolića 12
Tel: 2650-585, 2652-036
Faks: 2651-225
E-mail: egemb@sbb.rs

Radno vreme:
Ponedjeljak – petak: 09.00-17.00h
Ponedjeljak – petak: 09.00-11.00h (Konzularni deo)


GENERALNI DIREKTORAT ZA KONZULARNE POSLOVE – INFORMACIJE O VIZAMA

Ministarstvo spoljnih poslova
Kneza Miloša br. 24-26, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel:   (+381 – 11) 3616-333
(+381 – 11) 3068-000
Faks: (+381 – 11) 3618-366
e-mail: 
mfa@mfa.rs
Radno vreme Ministarstva: od 7:30 do 15:30 časova (po srednjoevropskoj vremenskoj zoni; GMT +1).

Odeljenje za konzularne poslove
Telefon: (+381 – 11) 3068-268
e-mail: 
okp@mfa.rs

Odeljenje za viznu politiku
Telefon: (+381 – 11) 3068-585
e-mail: 
ovp@mfa.rs

Bosna i Hercegovina

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH:

Obična putna isprava DA
Obična biometrijska putna isprava DA
Službena biometrijska putna isprava NE 
Diplomatska biometrijska putna isprava NE

Ambasada Arapske Republike Egipat u Sarajevu

Kancelarija: Nurudina Gackića 58, 71000 Sarajevo
Telefon: 666 498, 665 659
Faks: 666 499
E-mail: embassy.sarajevo@mfa.gov.eg
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 9:00 do 16:00 časova


GENERALNI DIREKTORAT ZA KONZULARNE POSLOVE – INFORMACIJE O VIZAMA

Adresa: Musala 2, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
tel.: +387 33 281 100
fax: +387 33 227 156
e-mail: 
info_mvpbih@mvp.gov.ba
Web: 
http://www.mvp.gov.ba

Odsjek za vizno-pasoške poslove
Slavica Grozdanić – šefica odsjeka, ministrica-savjetnik
Telefon: +387 33  281-179

Crna Gora

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Viza se može dobiti na granici prilikom ulaska u Egipat.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Egipta u Pragu, Republika Češka.

Adresa ambasade: Pelleova 14, Bubenec 160 00 , Prague , Czech Republic
Telefon: +420-2243111506 ; +420-2243111507


GENERALNI DIREKTORAT ZA KONZULARNE POSLOVE – INFORMACIJE O VIZAMA

Adresa: Bulevar revolucije broj 15 (zgrada “Pobjede”), 81000 Podgorica
E-mail: visa@mfa.gov.me
Tel: +382 (0)20 416 385
Fax: +382 (0)20 225 650
Web: 
http://www.mvp.gov.me